ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ- SHELL TELLUS

Описание: Високоефективни хидравлични течности за хидравлични системи на мобилна  и друга техника. Притежават стабилен вискозитет в широк температурен интервал и при тежки механични натоварвания. Препоръчват се за приложения в условия на ниски температури или, когато температурата на въздуха се променя в широки граници.

Осигуряват превъзходна защита и стабилна работа на хидравлични системи на подвижна и друга техника, работещи в широк температурен диапазон на околната среда или на работната температура в хидравличната система.

 

Експлоатационни качества. Отличителни черти. Преимущества.

 

а/ Удължен срок на използване на хидравличните течности и намаляване на експлоатационните разходи.

Благодарение на  устойчивостта на топлинно и химическо разлагане, хидравличните течности Shell Tellus S2 VX позволяват да се увеличат интервалите между сервизните обслужвания. Спомагат за минимални отложения. Показват превъзходни рузултати при тестване в съответствие с промишления тест TOST. Той включва  изпитване на окислителна стабилност на турбинните масла-стандарта ASTM D943. Осигуряват голяма надеждност и чистота на хидравличната система.

Тези хидравлични течности имат добра стабилност в присъствие на влага. Това гарантира техния продължителен срок  на работа и намалява риска от корозия, особено в условия на  повишена влажност.

 

б/ Превъзходна защита от износване на детайлите

Противоизносните, цинкосъдържащи  присадки действат ефективно в различните условия на работа-от ниски натоварвания до сериозните условия на експлоатация.

От резултатите на тестовете- Denison T6C / сухи и влажни условия/ и Vickers 35VQ25се виждат превъзходните експлоатационни характеристики на маслата. Това спомага да се увеличи срокът на годност на компонентите на системата.

 

в/ Ефективна система за намаляване на експлоатационните  разходи.

Разширеният интервал на работна температура на хидравлични масла Shell Tellus S2 VX осигурява ефективната работа на мобилната техника. Условията могат да бъдат различни-от студения пуск до обичайните работни характеристики на експлоатация.

Високият клас чистота/ съответствува на изискванията на ISO4406, клас 21/19/16/ /, превъзходната филтруемост, отличните антипенни и антиокислителни характеристики и водоотделяне, позволяват да се съхрани или увеличи ефективността на хидравличната система.

 

Приложения: 

 

а/ Мобилни хидравлични системи, работещи на открито.

Те могат да се променят значително при изменение на околната температура. Високият индекс на вискозитета осигурява подходяща работа на хидравличните течности от студения пуск до тежката работа с пълно натоварване.

 

б/ Прецизни хидравлични системи.

Те изискват повишен контрол на вискозитета на хидравличните течности  по продължение на целия операционен цикъл. Тези масла притежават по-висока вискозно-температурна стабилност в сравнение с хидравлични течности ISO HM. Това позволява да се подобрят експлоатационните характеристики на такива системи.

 

в/ За допълнителна ефективност при по-тежки условия на работа, по-продължителен срок на действие на хидравличните течности , се препоръчва 

използването на хидравлични течности Shell Tellus S3 и S4.

 

Спецификации.Одобрения. Препоръки.

 

  • DENISON Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68),
  • Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68),
  • Eaton Vickers 694 (ISO 22, 32, 46, 68),
  • SS 155434 AM (ISO 32, 46, 68),
  • ISO 11158 HV,
  • AFNOR NF-E 48-603,
  • ASTM 6158-05 HV,
  • DIN 51524-3 HVLP,
  • GB 111181-1-94 HV

 

Смесване:

 

Хидравлични масла Shell Tellus S2 VX са съвместими с повечето хидравлични течности на минерална основа. Те са съвместими и с уплътнителните материали и лаковите покрития, използвани при работа с масла на минерална основа.

Shell Tellus S2 V46- TDS

Описание: Ново поколение всесезонни/вискозитетен индекс 160/, безпепелни/не съдържат цинк/ масла екстра класа. Използват се в оборудване, работещо при условия, когато температурата на околната среда може да се изменя в широки граници. Също така и когато е необходимо минимална промяна на вискозитета на маслото. Тези хидравлични течности се отличават с прекрасни противоизносни и антиокислителни свойства.

Хидравлични течности Shell Tellus S3 V осигуряват превъзходна защита и стабилна работа на мобилни хидравлични системи и друга техника, която се използва в широк температурен диапазон на  околната среда или на работната температура в хидравличната система.

 

Експлоатационни качества. Отличителни черти. Преимущества.

 

а/ Дълъг срок на използване на хидравличните течности.

Това води до снижаване на експлоатационните разходи. Тези масла осигуряват допълнителни възможности за увеличаване на междусервизните интервали. Намаляват се временните престои на оборудването благодарение на :

-отличните стойности към въздействието на вода и високи температури

-най-добра в своя клас устойчивост на тежки механични, термични и химични натоварвания, която поддържа вискозните свойства на маслото.

б/ Отлична защита  от износване и корозия на оборудването

Високоефективния/ без съдържание на цинк/ пакет противоизносни присадки осигуряват надеждната защита при различни условия на работа-лек и тежък режим, повишено натоварване.

в/ Ефективна работа на оборудването.

Високият клас чистота, отличната филтруемост и ефективните противопенни свойства повишават ефективността в работата на хидравличните системи. Shell Tellus S3 V осигуряват увеличение на срока на използване на филтрите и позволяват да се прилага по-тънка филтрация за допълнителна защита на оборудването.

 

Приложения: 

 

а/ Хидравлични системи  на оборудване, използвано на открито.

Високият вискозитетен индекс на Shell Tellus S3 V  осигурява правилната работа на хидравличната течност от условията на пуска до пълно натоварване.

б/ Прецизни хидравлични системи

Тези системи изискват отлични вискозно-температурни свойства на течността по време на целия процес на работа и превъзходна филтруемост.

в/ Влияние върху околната среда.

При случаен разлив Shell Tellus S3 V оказват по-малко влияние на външната среда в сравнение с обичайните цинкосъдържащи хидравлични течности. Този ефект се постига благодарение на използване на безпепелни противоизносни присадки и базови масла с ниско съдържание на сяра.

В случай, че е необходимо да се намали още негативното влияние върху околната среда, се препоръчва използване на семейство екологични  смазочни материали Shell Naturelle.

За по-сурови условия на експлоатация, за по-голяма ефективност и при по-големи интервали  за смяна на хидравличната течност се препоръчва да се използва Shell Tellus S4 ME, което притежава най-добрите експлоатационни свойства.

 

Спецификации.Одобрения. Препоръки.

 

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1 и HF-2)
Eaton Vickers (Brochure 694)
Cincinnati Machine (P-68, P-70 и P-69)
Bosch Rexroth (mineral oil fluids for axial piston pumps RE 90220-
01/09.09)
ISO 11158 (HV fluids)
DIN 51524-3 (HVLP масла)
ASTM 6158 (HV минерални масла)
SS 15 54 34 AV (ISO VG 46 и 68)
SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)

 

Смесване:

 

Масла Shell Tellus S3 V са съвместими с повечето  хидравлични течности на минерална основа. Те са съвместими още и с всички уплътнителни материали и лакови покрития, които, обикновено, се използват при работа с минерални хидравлични масла.