МАСЛА ЗА ХЛАДИЛНИ МАШИНИ- SHELL REFRIGERATION OIL

 Shell Refrigeration Oil S2 FR- A 46,  A68 -/20L,  209L/

Те осигуряват надеждна работа и са съвместими с амоняк. Слаборазтворими компресорни масла, предназначени за хладилни компресори с хладилен агент амоняк/ R717/.

Индустриални масла Shell Refrigeration S2 FR   са разработени с използване на особено очистени парафинови базови масла. Към тях се прибавят и присадки. Това съчетание способства за образуване на минимални отложения и осигурява удължен живот на хладилната система.

 

1.Ефективност на хладилната система.

 

Тези масла са специално оптимизирани за системи, където се изисква маслоотделяне. Рецептурата позволява да се снижи изпарението на леките фракции. Това води до минимална загуба на масло в компресора и намалява слоя масло на вътрешната повърхност на изпарителя. Това поддържа ефективността на цялата система.

 

2.Увеличен интервал на обслужване.

 

Притежават висока термо- и окислителна устойчивост, които  осигуряват и удължения срок на работа, дори и при високи температури в компресора и при високо налягане.

Рецептурата на тези масла позволява да се осигури контрол срещу образуване на отложения. По този начин се увеличава интервалът на обслужване в сравнение с традиционните минерални базови масла за хладилни компресори.

 

Хладилни компресори- открити, полузакрити и херметично закрити, използвани в домашни, търговски и промишлени хладилни системи.

Могат да се използват и в ротационни компресори.

 

Съвместимост с хладилни агенти.

 

1.Тези масла се препоръчва  да се използват в системи, където се употребява амоняк / R717/ в качеството си на хладилен агент. По този начин се осигуряват отлични експлоатационни характеристики, дори и при високи температури в компресора, високо налягане и ниски температури на изпаряване- до минус 30 градуса по Целзий.

 

2.Могат да се прилагат и за хладилни системи, които използват въглеводороди, например пропан / R290/

 

3.Не се препоръчва да се прилагат в системи, където се използват CFC, HCFC или HFC хладилни агенти / R12, R22, R134а/

 

Индустриални масла Shell Refrigeration S2 FR- A46,68 отговарят на изискванията на спецификации

DIN 51503

KAA

KE за работа с хладилен агент амоняк/ R717/, хладилен агент пропан / R290/  и други въглеводороди.

 

Съвместимост и смесване.

 

1.Тези масла са съвместими с всички разпространени уплътнителни материали, разработени за минерални масла.

 

2.Могат да се смесват с други минерални масла за хладилни системи и с масла, получени на основата на алкилбензол и полиалфаолефини/ PAO/