Смазочни масла SHELL RIMULA за тежкотоварни дизелови двигатели

Shell представя Dynamic Protection Plus Technology. В Шел, ние знаем точно колко труден може да бъде пътят. Лошото време и дългите часове шофиране могат да окажат отражение върху поведението на Вашия двигател. 

Днешните тежкотоварни дизелови двигатели, се нуждаят от изключително добри моторни масла, за да запазят максимално доброто си представяне на пътя. За това, специалистите в Шел са разработили синтетични моторни масла Shell Rimula -  с технология Dynamic Protection Plus. Тази уникална технология комбинира Shell Pure Plus Technology и Adaptive Additive Technology, за да подсигури изключително доброто предпазване на Вашия двигател, което от своя страна, редуцира общите разходи по поддръжка на двигателя. 

Особености: Shell Pure Plus Technology произвежда чисто и кристално ясно базово масло, използвайки го за оптимизиране на визкозитета. Това довежда до необходимост от  по-малко енергия, за да се изпомпи маслото около двигателя. Тази особеност спомага да се  увеличи горивна ефективност и да се редуцират  общите  разходи. Adaptive Additive Technology, от друга страна, подсигурява допълнителна физическа и химическа защита, когато това е необходимо. 

Начин на работа:

 

  1. Смазочният материал против триене осигурява допълнителна защита в зоните, където триенето е с висока интензивност, като удължава живота на Вашия двигател. 
  2. По време на процеса по изгаряне, се получават киселини, които могат да попаднат в двигателното масло. Добавките неутрализират тези киселини и предотвратяват навлизането им в различните части на двигателя. 
  3. Чрез предпазването от корозия, неочакваното скъсяване живота на двигателя, може да бъде сведено до минимум, а добавените въглеродни частици, да предотвратят образуването на утайки, което помага да се увеличат интервалите на оттичане на маслото.
  4. Молекулите на детергента, помагат да се предотврати натрупването на наслагвания около главата на буталото, което води до по-чист и по-ефективен двигател и намалява разходите за поддръжка.

Предимства: 

Подсигурява оптимален живот на смазочния материал и двигателя, 

Увеличаване интервалите на оттичане на маслото, 

Намаляне общия разход на гориво и поддръжка на двигателя, 

Както и предпазване във всеки сезон. 

В резултат на това, общият разход за поддръжка драстично намалява. 

Shell Rimula с Dynamic Protection Plus Technology - двигателното масло, което работи също толкова усърдно като теб!